ZAT, ZorgAdviesTeam

Misschien heeft de leerling wat meer aandacht nodig en zorg nodig bij het leren, of op persoonlijk gebied. Dat kan een korte periode zo zijn, maar het kan ook gaan om alle jaren dat de leerling bij ons op school zit. Een leerling die langer dan 60 dagen niet op school komt, wordt op de thuiszitterslijst gezet.

Wij worden dan geholpen door een netwerk aan deskundigen, die samen het Zorgadviesteam (ZAT) vormen. Naast de mensen van het zorgteam , bestaat het ZAT uit een schoolarts, leerplichtambtenaar, de wijkagent, en andere hulpverleningsinstanties. Voordat we met het ZAT in gesprek gaan, vragen we de ouders eerst schriftelijke toestemming om voor de leerling advies te vragen.

Zodra we die toestemming hebben, bespreken we met de ZAT -deskundigen wat er gedaan moet worden om de leerling te helpen en wie dat het beste kan doen..