Plant en Dier

Bij Plant en Dier krijgen de leerlingen gericht onderwijs in het groen en in de omgang en verzorging met dieren. Op school is een lokaal ingericht voor dit vak, maar ook buiten is er volop de mogelijkheid om lekker bezig te zijn. Zo is er een kas, een stuk grond en voldoende materiaal. Tevens zijn er kippen, cavia’s en konijnen. Leerlingen die stage lopen kunnen, onder begeleiding vanuit school, bij hun stageadres ook vaak de nodige certificaten behalen.
Onderbouw:
In de onderbouw leren de leerlingen onder andere bloemen verzorgen en schikken, kamerplanten verzorgen, tuin verzorgen, huisdieren verzorgen en gereedschapkennis.
Zowel in theorie als in de praktijk en bij mooi weer zoveel mogelijk buiten en in de kas.
Bovenbouw:
In de bovenbouw worden de volgende cursussen gegeven:
  • Werken met dieren, deze vindt plaats op een externe locatie buiten de school en is KPC gecertificeerd.
  • Bosmaaien is IPC gecertificeerd, dit wordt gegeven in de school omgeving.
De volgende cursussen worden begeleid op een stage locatie van de leerling:
  • Doen in het groen, KPC gecertificeerd (uitstroom hovenier/groen bedrijven).
  • Werken in de plantenteelt, KPC gecertificeerd.