Leerlingstatuut

Hier kunt u het leerlingstatuut van Het Atrium lezen.

In dit Leerlingenstatuut zijn artikelen opgenomen die de rechten en plichten van de leerlingen regelen. Daarnaast kent de school een stelsel van ongeschreven regels, dat het sociale verkeer tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en medewerkers van de school regelt. Hierbij gaan wij uit van normen en waarden, die gebaseerd zijn op wederzijds respect, onderling vertrouwen en solidariteit. Wij verwachten dat de leerling hierdoor zowel in school als daarbuiten in staat is om actief en positief te participeren, conform de missie/visie van de school.