Onderwijs

Het onderwijs op Het Atrium is erop gericht de positieve kwaliteiten van leerlingen te versterken. We benadrukken wat de leerling goed kan en oefenen daar waar ontwikkeling mogelijk is.

Ons praktijkonderwijs richt zich op de ontwikkeling van talenten van de leerlingen. Dat doen we volgens het 3Z-Principe:

  • werken aan het Zelfbeeld (weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn);
  • werken aan het Zelfvertrouwen (weer leren geloven in eigen mogelijkheden);
  • werken aan de Zelfsturing (problemen zelf leren oplossen).

Bij de inrichting van het schoolprogramma hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • de leerling is de maat: de leerstof volgt de leerling;
  • de lesstof is praktisch gericht en betekenisvol;
  • de school bevordert goede sociale vaardigheden en een goede werkhouding;
  • via een gevarieerd aanbod van les- en trainingssituaties maken de leerlingen kennis met basis- en werknemers- vaardigheden;
  • een uitgebreide kennismaking met de regionale arbeidsmarkt;
  • accent op praktijkstages en arbeidstraining.