Ondersteuning

Het kan zijn dat de leerling ergens speciale hulp of begeleiding nodig heeft, die de mentor de leerling niet kan bieden. Als dat zo is, bespreekt de mentor dat met het zorgteam.

Het zorgteam bestaat uit:

-schoolzorgcoördinator

-orthopedagoog

-schoolmaatschappelijk werk

-logopedist

-Begeleider Onderwijs Zorg (BOZ) vanuit het Samenwerkingsverband

Ze komen elke week bij elkaar, voor het ondersteuningsoverleg. Tijdens dat overleg beoordelen ze met elkaar wat voor een extra hulp voor welke leerling nodig is en hoe dat het beste geregeld kan worden. Soms kan die hulp op school worden gegeven, maar het kan ook zijn dat het beter is om naar een hulpverlener buiten de school te gaan.