Arbeidstraining

Bij arbeidstraining wordt hard gewerkt aan de competenties die nodig zijn om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. De leerlingen leren steeds langere tijd achter elkaar werkzaamheden uit te voeren. Er wordt aandacht besteedt aan het voorbereiden van de werkplek, het verrichten van duidelijke opdrachten, het samenwerken, het wennen aan werktijden, het respect hebben voor de leidinggevende, elkaar en de materialen en de werkplek opruimen.

Bij arbeidstraining wordt gekeken welke leerling vaardig genoeg is om op stage te gaan en welke leerling nog wat extra begeleiding nodig heeft.

Werkend leren opdat ze kunnen leren werken.

Het Atrium is zeer dankbaar voor de samenwerking met onderstaande bedrijven. Mede dankzij hen wordt het mogelijk gemaakt om afwisselend werk te kunnen aanbieden aan de leerlingen.

logo