Studiekosten

Schoolgeld
De school zorgt voor alle leermiddelen die nodig zijn en de ouders/verzorgers betalen daarvoor geen schoolgeld. Alle leermiddelen zijn gratis en worden door de school aangeschaft. Schoolboeken zijn eigendom van de school en blijven daar ook.

Tegemoetkoming studiekosten
Misschien komt uw zoon of dochter (vanaf 18 jaar) in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Bij de site van de Rijksoverheid kunt u kijken aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

Ouderbijdragen

Van de ouders worden de volgende bijdragen aan het onderwijs voor hun zoon of dochter gevraagd. Vrijwillige bijdrage ten behoeve van buitenschoolse en buiten lessen activiteiten. Deze bijdrage is €25,- per jaar. Activiteiten die wij hiervoor organiseren vind u in het overzicht op de site.

Examenkosten voor branche certificaten.

Aangezien aan de branche gerichte cursussen kosten zijn verbonden die niet door de overheid worden vergoed gelden daarvoor de volgende regels:

– examendeelname is altijd op vrijwillige basis;

– examenkosten worden vooraf door de school bekend gemaakt;

– na betaling van de examenkosten kan de leerling deelnemen aan de cursus en het examen;

– leerlingen of hun ouders kunnen met school betalingsregelingen treffen om de examenkosten te voldoen;

– de school zal altijd een cursus selecteren op basis van kwaliteit – kosten om de kosten beheersbaar te houden voor de ouders. Vaak zijn de kosten van het examen afhankelijk van het aantal deelnemers. De school zal steeds een afweging maken betreffende de hoogte van de kosten voor de leerling/ouders.

Examenkosten IVIO.

Deze examens kosten 40 euro per examen. In het examenreglement staat aangegeven wat de voorwaarden van deelname aan het examen zijn. Deelname aan deze examens is altijd vrijwillig. Voor ouders die de verschillende bijdragen niet kunnen betalen is het mogelijk financiële ondersteuning te verkrijgen vanuit gemeentelijke regelingen. Met school kunt u indien noodzakelijk een betalingsregeling treffen.

Op de site van het IVIO kunt u kijken voor aanvullende informatie.