Aanmelding

Dit overzicht is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken bij aanmelding.

 

Als uw zoon of dochter het advies krijgt om naar het Praktijkonderwijs te gaan, gaat u op zoek naar de school die het beste bij uw zoon of dochter past. Wij willen daar zorgvuldig mee omgaan.

Stap 1. Kennismaking en Informatie.

Kennismaking met de school kan op de informatie avonden. U heeft dan de kans om de school in zijn geheel te zien. Ook kunt u vragen stellen aan het personeel van de school.

Stap 2. Aanvraag TLV

De basisschool dient een aanvraag voor de Toelatings Verklaring in bij het Samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs, dat in Zoetermeer ICOZ heet. Het samenwerkingsverband neemt de aanvraag in behandeling en gaat bekijken of uw kind past op het Praktijkonderwijs.

Stap 3. Controle basisschool gegevens.

U heeft van de school een schooladviesformulier gekregen. Het advies is natuurlijk Praktijkonderwijs. Onder aan deze brief staat een code. Deze code gebruiken wij om digitaal de schoolgegevens in te zien. Er moet een compleet Onderwijskundig Rapport met een recent IQ onderzoek en een juist niveau-overzicht aanwezig zijn. Als dit het geval is, gaat de aanname-commissie aan de slag. Zij moeten onderzoeken of Het Atrium de passende school is voor uw kind. De school neemt binnen 6-10 weken een beslissing.

Stap 4. Plaatsing

Er zijn aansluitend aan de vergadering zijn er drie mogelijkheden.

  1. De leerling wordt geplaats. Ouders, leerling en basisschool krijgen schriftelijk bericht. Later volgt nog een kennismakingsochtend voor de leerling.
  2. Er zijn nog extra gegevens nodig. De periode van 6 weken kan worden opgerekt naar 10 weken.
  3. De leerling wordt afgewezen. Samen met ouders wordt op zoek gegaan naar een andere school.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een aanmeldingsformulier van ons.