Aanmelden

Aanmelden op Het Atrium

De (speciale) basisschool meldt uw kind aan bij het ICOZ voor toetsing nadat u toestemming hebt gegeven. Als de onderzoeksgegevens bekend zijn, wordt uw kind besproken bij het ICOZ in de Deskundigen-commissie LWOO/PRO.

 

U krijgt daarvan een uitslagformulier en kunt uw kind
inschrijven via een aanmeldingsformulier dat u ophaalt
bij het Atrium of download via deze link: aanmeldingsformulier.

Bij het ICOZ wordt een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs aangevraagd. Na beoordeling van alle documenten neemt Het Atrium binnen 6 weken een besluit over plaatsbaarheid van uw kind en stelt u daarvan in kennis.

Bij positief besluit worden u en uw kind uitgenodigd op de school. Na inschrijving bij Het Atrium geeft het Regsam/ICOZ de officiële toelaatbaarheidsverklaring af.

Meldt uw kind tijdig aan i.v.m. de lengte van de toelatingsprocedure. Deze kan 8 tot 12 weken duren.