Persbericht

Zoetermeer, 30 oktober 2018

Zoetermeer krijgt met ingang van volgend schooljaar een echte mavoschool

Het openbaar voortgezet onderwijs in Zoetermeer gaat met ingang van het volgende schooljaar grondig veranderen. Het gebouw van het Atrium, momenteel het onderkomen van het Praktijkonderwijs, wordt omgevormd tot een moderne school voor uitsluitend mavoleerlingen. De leerlingen van het Praktijkonderwijs verhuizen naar het gebouw van het Stedelijk College waar ze verder gaan onder de naam Beroepscollege Zoetermeer Praktijk.


Volgens de voorzitter van het College van Bestuur, Peter Reenalda, een logische stap: “We willen bij onze leerlingen het beste naar boven halen. Daar moeten we alle randvoorwaarden voor creëren. Huisvesting, zoals praktijklokalen of juist een kleinschalige setting horen daarbij.”

Beroepscollege Zoetermeer
Het Beroepscollege Zoetermeer, gevestigd aan het Van Doornenplantsoen, zal bestaan uit Beroepscollege Zoetermeer VMBO, met leerlingen die vmbo basis of kader volgen, en Beroepscollege Zoetermeer Praktijk. Volgens Reenalda gaan beide opleidingen elkaar versterken doordat ze in hetzelfde
gebouw gevestigd worden: “Docenten van het praktijkonderwijs geven hun kennis van coaching en begeleiding door aan vmbo-docenten, terwijl het VMBO haar moderne praktijklokalen en actuele vakkennis deelt met Praktijk.” Beide scholen houden wel hun eigen karakter. Zo krijgt elke school een eigen ingang en plek in het gebouw. “Onze praktijkleerlingen hebben behoefte aan overzicht en veiligheid. Die blijven we hen hiermee bieden. Tegelijkertijd weten we dat de verhuizing naar dit grotere pand met meer voorzieningen een extra motivatie is voor deze leerlingen.”

MAVO Zoetermeer
De leerlingen die TL volgen aan het Stedelijk College, kunnen vanaf de zomervakantie naar de MAVO Zoetermeer, gevestigd aan de Dr. J. W. Paltelaan. Het betreft een categorale mavo: in het gebouw zitten alleen mavoleerlingen. Dit is uniek voor Zoetermeer en geeft leerlingen een veilige omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past.

Het bestuur van het openbaar voortgezet onderwijs, de SSVOZ, koos voor deze nieuwe structuur om zo een duidelijker onderscheid te maken tussen de praktische doeners op het Beroepscollege en de meer theoretische leerlingen van de mavo. Tot 1 augustus 2019 blijven, als het gaat om de bestaande scholen, de namen Stedelijk College en Het Atrium gehandhaafd. In de communicatie naar toekomstige leerlingen zullen de nieuwe namen, MAVO Zoetermeer, Beroepscollege Zoetermeer VMBO en Beroepscollege Zoetermeer Praktijk worden gebruikt. Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij de voorzitter van het College van Bestuur van de SSVOZ, drs. Peter Reenalda.